17/17 YAMAHA TMAX XP530

  韋力電單車中心
行貨未出牌DX

Price: HK$119,800
聯絡: 韋力電單車中心
電話: 2405 3929

編號:103864
YAMAHA TMAX XP530 電單車
按圖放大
YAMAHA TMAX XP530 電單車
YAMAHA TMAX XP530 電單車
     
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike