12/12 GILERA Fuoco 500

  刊登日期:2018/3/2
Price: HK$40,000編號:104998
GILERA Fuoco 500 電單車
按圖放大
GILERA Fuoco 500 電單車
GILERA Fuoco 500 電單車
GILERA Fuoco 500 電單車
GILERA Fuoco 500 電單車
 
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


 


相關零件
AKRAPOVIC Gilera Fuoco 500 電單車
AKRAPOVIC Gilera Fuoco 500
     
               
 

 

 

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike