97/97 SUZUKI Inazuma 400

  刊登日期:2018/3/5
改caferacer 頭120尾170(同級最闊)全新頭尾呔/碟,已改大噴咀,隔熱布,冬菇風隔,原裝ohlins震brembo鮑

Price: HK$21,800


編號:105007
SUZUKI Inazuma 400 電單車
按圖放大
SUZUKI Inazuma 400 電單車
SUZUKI Inazuma 400 電單車
SUZUKI Inazuma 400 電單車
SUZUKI Inazuma 400 電單車
 
電單車用家報告 同類二手電單車 電單車價錢參考 供車計算


 


相關零件
       
               
 

 

 

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike