02/02 YAMAHA Majesty yp250

  刊登日期:2018/3/25
yp250
車爽,新凈!已換所有消耗品,新庶鈴皮帶
全新引擎一樣,石橋胎!
加裝音響,音質一流,低音強勁!牌費到2018年5月!
wechat ID wjj19840306
手提 68095350

Price:
HK$12,000
HK$9,500


編號:105120
YAMAHA Majesty yp250 電單車
按圖放大
YAMAHA Majesty yp250 電單車
YAMAHA Majesty yp250 電單車
YAMAHA Majesty yp250 電單車
   
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算

 

 

 

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike