12/12 GILERA Fuoco 500

  刊登日期:2018/4/20
1手,燦基保養(仲有三次免費檢查)長期泊室內,蝎子喉,kappa尾箱,(3xxxxkm),精神,牌費到5/2019

Price: HK$40,000


編號:105264
GILERA Fuoco 500 電單車
按圖放大
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


 


相關零件
AKRAPOVIC Gilera Fuoco 500 電單車
AKRAPOVIC Gilera Fuoco 500
     
               
 

 

 

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike