03/08 HONDA VTR 250

  刊登日期:2018/5/1
極少用 消耗品已換 ohlins原裝避震 全新啫喱喱電池 合p牌新手操車 seat位低 送全新大碼頭盔p牌一對 即買即嗤ヰo襟用

Price: HK$14,000


編號:105337
HONDA VTR 250 電單車
按圖放大
HONDA VTR 250 電單車
HONDA VTR 250 電單車
HONDA VTR 250 電單車
   
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


 


相關零件
OHLINS OHLINS避震 FOR HONDA VTR250 電單車
OHLINS OHLINS避震 FOR HONDA V
     
               
 

 

 

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike