09/09 YAMAHA YZF R1

  刊登日期:2018/5/29
白色 0 手。冇牌費
大約 2萬 公里 (因為冇電依家睇唔到住)
全原裝冇改,少花,油箱面有少少水跡,不完美但性能完全冇問題
可以約睇車
冇時間,擺咗係度成年幾都冇渣過,打算暫時都唔再渣,有興趣買家可以議價

Price: HK$80,000


編號:105517
YAMAHA YZF R1 電單車
按圖放大
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算

 

 

 

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike