12/12 GILERA Fuoco 500

  刊登日期:2018/7/23
首(3xxxxkm),燦基保養(仲有二次免費檢查)長期泊室內,蝎子喉,kappa尾箱,牌費到5/2019剛剛完成全車檢查已换机油,油隔,尾牙油,迫力皮,迫力油,前後左右四支指揮燈,前后車呔,啤呤(有單有據,有檢查報告)

Price: HK$30,000


編號:105864
GILERA Fuoco 500 電單車
按圖放大
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


 


相關零件
AKRAPOVIC Gilera Fuoco 500 電單車
AKRAPOVIC Gilera Fuoco 500
     
               
 

 

 

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike