07/07 SUZUKI Burgman/Skywave 400

  刊登日期:2018/8/2
07假日車,3字牌簿,泊室內,剛chk車換油

Price: HK$19,800


編號:105931
SUZUKI Burgman/Skywave 400 電單車
按圖放大
SUZUKI Burgman/Skywave 400 電單車
SUZUKI Burgman/Skywave 400 電單車
     
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算

 

 

 

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike