15/15 Kawasaki Z800

  順利車行
0字,咪少(18xxx)km,新淨靚仔,原裝企理
直四引擎,聲靚,中量級熱門街車首選

Price: 面議
聯絡: 順利車行
電話: 27296209


編號:106203
Kawasaki Z800 電單車
按圖放大
Kawasaki Z800 電單車
Kawasaki Z800 電單車
Kawasaki Z800 電單車
Kawasaki Z800 電單車
 
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike