11/11 DAELIM Roadwin R VJF 250 Fi (VJF 250)

  順利車行
入門街跑,慳油好力,有大架,2字,咪少(3xxxx)km,
P牌學牌操車首選

Price: HK$88,888
聯絡: 順利車行
電話: 27296209


編號:106348
DAELIM Roadwin R VJF 250 Fi (VJF 250) 電單車
按圖放大
DAELIM Roadwin R VJF 250 Fi (VJF 250) 電單車
DAELIM Roadwin R VJF 250 Fi (VJF 250) 電單車
DAELIM Roadwin R VJF 250 Fi (VJF 250) 電單車
DAELIM Roadwin R VJF 250 Fi (VJF 250) 電單車
 
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


 


相關零件
       
               
 

 

 

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike