01/01 SUZUKI GSX 750

  刊登日期:2018/10/31
2字牌簿,
車新淨,
engine保護架,
機件運作正常.

Price: HK$19,000


編號:106390
SUZUKI GSX 750 電單車
按圖放大
SUZUKI GSX 750 電單車
SUZUKI GSX 750 電單車
     
電單車用家報告 同類二手電單車 電單車價錢參考 供車計算


 


相關零件
       
               
 

 

 

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike