07/17 YAMAHA sr400

  刊登日期:2018/11/25
sr400 cafe 大改 07 0首 一年車 靚仔機件精神 代步休閒 吸睛 daytona 配件 Bsa 油缸 kh 因冇時間照顧割愛 希望有心人照顧佢 富力買同維修 價錢可議

Price:
HK$50,000
HK$47,000編號:106490
YAMAHA sr400 電單車
按圖放大
YAMAHA sr400 電單車
YAMAHA sr400 電單車
YAMAHA sr400 電單車
   
電單車用家報告 同類二手電單車 電單車價錢參考 供車計算相關零件
Others Diverson 400 電單車
Others Diverson 400
     
               

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike