08 HONDA Forza 250

  刊登日期:2018/12/21
Mf10,已更換傳動系統及頭尾避震系統,呔9成新,二字,牌費到5/2019WhatsApp96763317,香港東睇車

Price: HK$25,000


編號:106625
HONDA Forza 250 電單車
按圖放大
HONDA Forza 250 電單車
HONDA Forza 250 電單車
HONDA Forza 250 電單車
HONDA Forza 250 電單車
 
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike