17/17 PGO PGO I'ME 150S WELBIKE

  美聯電單車服務有限公司
寄賣車,
0手,行貨,只行5XXX公里,已加死火燈掣
冇炒冇撞,新車質素,
有後波H機動三輪車,(全新車$48000)
要戴頭盔,可泊電單車位
琤,渣打,星展(DBS),永亨,大新,豐明,信用咭免息分期.
或6至36期低息上會,
歡迎交換

Price:
HK$36,800
HK$32,800
聯絡: 美聯電單車服務有限公司
電話: 23803684
Email: mailuen@netvigator.com
編號:106974
PGO PGO I'ME 150S WELBIKE 電單車
按圖放大
PGO PGO I'ME 150S WELBIKE 電單車
PGO PGO I'ME 150S WELBIKE 電單車
PGO PGO I'ME 150S WELBIKE 電單車
PGO PGO I'ME 150S WELBIKE 電單車
 
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


 


相關零件
       
               
 

 

 

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike