18/18 YAMAHA TMAX 530

  韋力電單車中心
2018 DX版,日本進口,6xxkm,新車一樣

Price: HK$110,000
聯絡: 韋力電單車中心
電話: 2405 3929


編號:107058
YAMAHA TMAX 530 電單車
按圖放大
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike