15/15 YAMAHA TMAX 530

  刊登日期:2019/3/27
零手車只行12000公里新淨冇花

Price: HK$90,000


編號:107202
YAMAHA TMAX 530 電單車
按圖放大
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike