04/04 HONDA Forza 250 Z

  刊登日期:2019/3/30
2004年尾出廠,靚仔咪少,只行48,000km,尚有原廠保養維修紀錄卡(還有三次未用),有原廠維修証明,原廠晶片車匙櫃匙各 2 條,車主卡。牌費到2019年12月。

Price: HK$15,000


編號:107225
HONDA Forza 250 Z 電單車
按圖放大
HONDA Forza 250 Z 電單車
HONDA Forza 250 Z 電單車
     
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike