14/14 SUZUKI gz150a

  刊登日期:2019/6/6
零手,牌費2/20 新換尾呔、迫力皮及電池。

Price:
HK$12,000
HK$10,000


編號:107612
SUZUKI gz150a 電單車
按圖放大
SUZUKI gz150a 電單車
       
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算相關零件
       
               

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike