GiVi E55 MAXIA 3 全套

  刊登日期:2019/6/30
左右二邊有小花,貼貼紙可以遮到,有燈連板連架

Price: HK$2,000編號:107731
Others GiVi E55 MAXIA 3 全套 電單車
按圖放大
Others GiVi E55 MAXIA 3 全套 電單車
Others GiVi E55 MAXIA 3 全套 電單車
Others GiVi E55 MAXIA 3 全套 電單車
   - iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike