16/16 YAMAHA MT-07

  韋力電單車中心
寄賣車,行貨,ABS 16XXXKM

Price: HK$58,000
聯絡: 韋力電單車中心
電話: 2405 3929


編號:107774
YAMAHA MT-07 電單車
按圖放大
YAMAHA MT-07 電單車
YAMAHA MT-07 電單車
     
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike