12/12 SYM Maxsym 400i 0手,行貨

  美聯電單車服務有限公司
0手,行貨,新淨企理
石穚SC呔,已全車撿查,
實用,長途用家必選,
琤,渣打,星展(DBS),永亨,大新,豐明,信用咭免息分期.
或6至36期低息上會,
歡迎交換
高價收車

Price:
HK$23,500
HK$21,800
聯絡: 美聯電單車服務有限公司
電話: 23803684
Email: mailuen@netvigator.com
編號:107914
SYM Maxsym 400i 0手,行貨 電單車
按圖放大
SYM Maxsym 400i 0手,行貨 電單車
SYM Maxsym 400i 0手,行貨 電單車
SYM Maxsym 400i 0手,行貨 電單車
   
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


 


相關零件
       
               
 

 

 

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike