14 YAMAHA SR400

  韋力電單車中心
日本進口車,35th版

Price: HK$53,800
聯絡: 韋力電單車中心
電話: 2405 3929


編號:108020
YAMAHA SR400 電單車
按圖放大
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike