12 SUZUKI Gemma 250

  JMCA  地址:九龍土瓜灣道128號地下 歡迎查詢
日本進口 零手車 最後期版本 歡迎交換

Price:
HK$73,800
HK$42,800
聯絡: JMCA 地址:九龍土瓜灣道128號地下 歡迎查詢
電話: 3488 3606

編號:108102
SUZUKI Gemma 250  電單車
按圖放大
SUZUKI Gemma 250  電單車
SUZUKI Gemma 250  電單車
     
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算相關零件
       
               
買家查詢
主旨:gemma250
留言者:MR  

35000 可以嗎?
買家查詢
名稱
電郵
主旨
內容
電郵通知 (必須輸入電郵)
驗證碼  Refresh

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike