19 SYM Jet 180

  德勤電單車服務中心
0手行車,只行1xxx公里

Price: HK$21,800
聯絡: 德勤電單車服務中心
電話: 29447533


編號:108116
SYM Jet 180 電單車
按圖放大
SYM Jet 180 電單車
SYM Jet 180 電單車
     
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算相關零件
       
               

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike