12/19 HONDA DN01 ABS

  JMCA  地址:九龍土瓜灣道128號地下 歡迎查詢34883606 可以零首期上會 最長分期48個月
日本進口 未登記 原廠椅背尾箱 ABS版 歡迎交換

Price:
HK$128,000
HK$74,800
聯絡: JMCA 地址:九龍土瓜灣道128號地下 歡迎查詢34883606 可以零首期上會 最長分期48個月
電話: 3488 3606

編號:108156
HONDA DN01 ABS 電單車
按圖放大
HONDA DN01 ABS 電單車
HONDA DN01 ABS 電單車
HONDA DN01 ABS 電單車
HONDA DN01 ABS 電單車
 
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算相關零件
HYPERPRO CB1000R  電單車
HYPERPRO CB1000R
Others PMJ Titanium 電單車
Others PMJ Titanium
   
               
買家查詢
名稱
電郵
主旨
內容
電郵通知 (必須輸入電郵)
驗證碼  Refresh

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike