14/14 YAMAHA Serow 250 電噴版

  明新摩托車
人客寄賣, 0手行貨車, 電子燃油噴注版,
行2萬餘公里, 無跌炒, 無上山,
定期保養

Price:
HK$46,800
HK$39,800
聯絡: 明新摩托車
電話: 26270755

編號:108278
YAMAHA Serow 250 電噴版 電單車
按圖放大
YAMAHA Serow 250 電噴版 電單車
YAMAHA Serow 250 電噴版 電單車
     
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算相關零件
Daytona 全新DAYTONA SEROW250/XT250X尾架 電單車
Daytona 全新DAYTONA SEROW250/X
     
               
買家查詢
名稱
電郵
主旨
內容
電郵通知 (必須輸入電郵)
驗證碼  Refresh

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike