12 HONDA VT1300XC

  JMCA  地址:九龍土瓜灣道128號地下 歡迎查詢
零手車 歡迎交換

Price:
HK$118,800
HK$66,800
聯絡: JMCA 地址:九龍土瓜灣道128號地下 歡迎查詢
電話: 3488 3606

編號:108417
HONDA VT1300XC 電單車
按圖放大
HONDA VT1300XC 電單車
HONDA VT1300XC 電單車
HONDA VT1300XC 電單車
HONDA VT1300XC 電單車
 
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算相關零件
       
               
買家查詢
名稱
電郵
主旨
內容
電郵通知 (必須輸入電郵)
驗證碼  Refresh

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike