13 YAMAHA YP400 GRAND MAJESTY

  JMCA   地址:九龍土瓜灣道128號地下 歡迎查詢34883606
後期LED版 歡迎交換

Price:
HK$66,800
HK$46,800
聯絡: JMCA 地址:九龍土瓜灣道128號地下 歡迎查詢34883606
電話: 3488 3606

編號:108538
YAMAHA 	 YP400 GRAND MAJESTY 電單車
按圖放大
YAMAHA 	 YP400 GRAND MAJESTY 電單車
YAMAHA 	 YP400 GRAND MAJESTY 電單車
YAMAHA 	 YP400 GRAND MAJESTY 電單車
YAMAHA 	 YP400 GRAND MAJESTY 電單車
 
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike