21 YAMAHA MT-03 ABS

   JMCA   地址:九龍土瓜灣道128號地下 歡迎查詢34883606
行貨2022 年全新型號 現正接受預訂
歡迎交換

Price: HK$53,800
聯絡: JMCA 地址:九龍土瓜灣道128號地下 歡迎查詢34883606
電話: 3488 3606
Email:
編號:108672
YAMAHA MT-03 ABS 電單車
按圖放大
YAMAHA MT-03 ABS 電單車
YAMAHA MT-03 ABS 電單車
YAMAHA MT-03 ABS 電單車
YAMAHA MT-03 ABS 電單車
 
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike