07/15 YAMAHA SR400

  刊登日期:2020/4/26
07年日本進口車
15年到港
2字牌簿
牌費到10月4(已完)
Cafe racer
腳撻(一腳著車)
每1000-1500km做保養
機器精神
歡迎約睇車
價錢可議

Price: HK$40,000
聯絡: Chan Chun Sing
電話: 93056441
Email: garyccs2003@yahoo.com.hk
編號:109126
YAMAHA SR400 電單車
按圖放大
YAMAHA SR400 電單車
YAMAHA SR400 電單車
     
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算相關零件
Others 韆鞦架 電單車
Others 韆鞦架
Others Yamaha SR400 座位包皮 電單車
Others Yamaha SR400 座位包皮
Daytona 全新DAYTONA SR400/500不袗短頭沙板 電單車
Daytona 全新DAYTONA SR400/500不
 
               
買家查詢
名稱
電郵
主旨
內容
電郵通知 (必須輸入電郵)
驗證碼  Refresh

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike