05 YAMAHA MAXAM URBAN CRUISER

  JMCA
日本進口 URBAN CRUISER版 新車質素 歡迎交換

Price:
HK$48,800
HK$36,800
聯絡: JMCA
電話: 3488 3606

編號:109295
YAMAHA MAXAM URBAN CRUISER 電單車
按圖放大
YAMAHA MAXAM URBAN CRUISER 電單車
YAMAHA MAXAM URBAN CRUISER 電單車
YAMAHA MAXAM URBAN CRUISER 電單車
YAMAHA MAXAM URBAN CRUISER 電單車
 
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算相關零件
Others Yamaha Maxam 全新猄皮座位 電單車
Others Yamaha Maxam 全新Ħ
     
               
買家查詢
名稱
電郵
主旨
內容
電郵通知 (必須輸入電郵)
驗證碼  Refresh

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike