93/02 HONDA Rebel 250

  刊登日期:2020/6/9
全車已大執(整車都用左成萬)~更換了車鏈(頭尾牙)輪胎前後迫力皮和迫力碟~波箱亦已維修好。現時所有機件正常~不需要再執~里數7萬。合新牌仔~牌費至2021年4月~有意將軍澳區試車。

Price:
HK$16,000
HK$12,000
聯絡: 謝先生
電話: 62818563
Email: ctse98@gmail.com
編號:109311
HONDA Rebel 250 電單車
按圖放大
HONDA Rebel 250 電單車
HONDA Rebel 250 電單車
     
電單車用家報告 同類二手電單車 電單車價錢參考 供車計算相關零件
       
               
買家查詢
名稱
電郵
主旨
內容
電郵通知 (必須輸入電郵)
驗證碼  Refresh

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike