93/02 HONDA Rebel 250

  刊登日期:2020/6/9
~已更換了車鏈(頭尾牙)輪胎前後迫力皮和迫力碟~波箱。即買即用-冇野要整~油箱氣喉靚仔、合新牌仔~牌3手錶行7萬公里,牌費至2021年4月~將軍澳區近單車館試車。(車已留給買家)

Price: HK$6,000


編號:109311
HONDA Rebel 250 電單車
按圖放大
HONDA Rebel 250 電單車
HONDA Rebel 250 電單車
     
電單車用家報告 同類二手電單車 電單車價錢參考 供車計算相關零件
       
               

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike