20 YAMAHA TMAX 560 TECH MAC

  JMCA
行貨全新車 歡迎交換

Price: HK$123,800
聯絡: JMCA
電話: 3488 3606

編號:109328
YAMAHA TMAX 560 TECH MAC 電單車
按圖放大
YAMAHA TMAX 560 TECH MAC 電單車
YAMAHA TMAX 560 TECH MAC 電單車
YAMAHA TMAX 560 TECH MAC 電單車
   
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike