17/17 Moto Guzzi V7 III ANNIVERSARIO

  刊登日期:2020/8/19
MOTO GUZZI V7 III ANNIVERSARIO LIMITED EDITION 0407/1000, 2530km

Price: HK$108,000


編號:109583
Moto Guzzi V7 III ANNIVERSARIO 電單車
按圖放大
Moto Guzzi V7 III ANNIVERSARIO 電單車
Moto Guzzi V7 III ANNIVERSARIO 電單車
Moto Guzzi V7 III ANNIVERSARIO 電單車
Moto Guzzi V7 III ANNIVERSARIO 電單車
 
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike