17/19 Kawasaki Z125/Z125 Pro

  刊登日期:2020/11/22
泰力購入,2字薄,1300km,牌費到2021-05-28。有花,整高咗手把。最近保養,操作順暢。適合學牌打8字,假日,代步。如有興趣請whatsapp約睇車、電話返工唔方便聽

Price: HK$20,000編號:109937
Kawasaki Z125/Z125 Pro 電單車
按圖放大
Kawasaki Z125/Z125 Pro 電單車
Kawasaki Z125/Z125 Pro 電單車
Kawasaki Z125/Z125 Pro 電單車
Kawasaki Z125/Z125 Pro 電單車
 
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike