08 YAMAHA VOX50

  JMCA. 地址:九龍土瓜灣道128號地下 歡迎查詢
YAMAHA 50cc 日本進口車 新車質素 歡迎交換

Price:
HK$56,900
HK$32,800
聯絡: JMCA. 地址:九龍土瓜灣道128號地下 歡迎查詢
電話: 3488 3606

編號:110009
YAMAHA VOX50 電單車
按圖放大
YAMAHA VOX50 電單車
YAMAHA VOX50 電單車
YAMAHA VOX50 電單車
YAMAHA VOX50 電單車
YAMAHA VOX50 電單車
電單車用家報告 同類二手電單車 電單車價錢參考 供車計算相關零件
YAMAHA BW'S125 尾架 電單車
YAMAHA BW'S125 尾架
     
               
買家查詢
名稱
電郵
主旨
內容
電郵通知 (必須輸入電郵)
驗證碼  Refresh

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike