22 Kawasaki MEGURO K3

  JMCA. 地址:九龍土瓜灣道128號地下 歡迎查詢
行貨 復刻限量版 MEGURO K3 現正接受預訂歡迎交換

Price: HK$110,000
聯絡: JMCA. 地址:九龍土瓜灣道128號地下 歡迎查詢
電話: 3488 3606

編號:110133
Kawasaki MEGURO K3 電單車
按圖放大
Kawasaki MEGURO K3 電單車
Kawasaki MEGURO K3 電單車
Kawasaki MEGURO K3 電單車
Kawasaki MEGURO K3 電單車
Kawasaki MEGURO K3 電單車
電單車用家報告 同類二手電單車 電單車價錢參考 供車計算相關零件
       
               
買家查詢
名稱
電郵
主旨
內容
電郵通知 (必須輸入電郵)
驗證碼  Refresh

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike