20/21 YAMAHA Serow 225 / 250

  韋力電單車中心
日本進口未出牌,66公里

Price: HK$62,000
聯絡: 韋力電單車中心
電話: 2405 3929


編號:110136
YAMAHA Serow 225 / 250 電單車
按圖放大
YAMAHA Serow 225 / 250 電單車
       
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算相關零件
Daytona 全新DAYTONA SEROW250/XT250X尾架 電單車
Daytona 全新DAYTONA SEROW250/X
     
               

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike