97/05 HONDA Shadow 750

  刊登日期:2021/2/8
巡航入門, 性能良好, 因換新車,剛買一年牌價 可少議

Price: HK$17,000


編號:110188
按圖放大
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算相關零件
       
               

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike