15/15 Vespa / Piaggio GTS250/GTS300

  刊登日期:2021/3/23
擺咗好耐,須自己運走,冇牌費

Price: HK$2,000編號:110316
Vespa / Piaggio GTS250/GTS300 電單車
按圖放大
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike