22 HONDA CBR1000RRR SP

  JMCA. 地址:九龍土瓜灣道128號地下 歡迎查詢
行貨 2022年 RRR SP版
現正接受預訂 歡迎交換

Price: HK$288,000
聯絡: JMCA. 地址:九龍土瓜灣道128號地下 歡迎查詢
電話: 3488 3606

編號:110337
HONDA CBR1000RRR SP 電單車
按圖放大
HONDA CBR1000RRR SP 電單車
HONDA CBR1000RRR SP 電單車
HONDA CBR1000RRR SP 電單車
HONDA CBR1000RRR SP 電單車
 
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike