09 HONDA Forza 250 ABS Audio 7S

  JMCA. 地址:九龍土瓜灣道128號地下 歡迎查詢
日本進口 日本制做電動水撥雨檔 ABS 音響版 新型7S波箱歡迎交換

Price:
HK$78,800
HK$48,800
聯絡: JMCA. 地址:九龍土瓜灣道128號地下 歡迎查詢
電話: 3488 3606

編號:110350
HONDA Forza 250 ABS Audio 7S 電單車
按圖放大
HONDA Forza 250 ABS Audio 7S 電單車
HONDA Forza 250 ABS Audio 7S 電單車
HONDA Forza 250 ABS Audio 7S 電單車
HONDA Forza 250 ABS Audio 7S 電單車
HONDA Forza 250 ABS Audio 7S 電單車
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike