20/20 YAMAHA Force 155

  刊登日期:2021/4/22
2020年7月車,0首,長泊有盖停車埸 ,保養佳,每一千公里換機油,"所有消耗品已換,牌費21年7月,留牌,咪數約25000,多款改裝飾件,已换Led頭燈,MTRT 降溫皮坐墊。

Price: HK$29,500


編號:110404
YAMAHA Force 155 電單車
按圖放大
YAMAHA Force 155 電單車
YAMAHA Force 155 電單車
YAMAHA Force 155 電單車
   
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike