20/20 Adiva AD1 200 LT

  刊登日期:2021/5/24
2020年9月行貨新車、未過保養期。免頭盔版 , 換三條石橋軚、只行1,000km+。

Price: HK$58,000
聯絡: D Wong
電話: 97984798
Email: dw168198@gmail.com
編號:110521
Adiva AD1 200 LT 電單車
按圖放大相關零件
       
               
買家查詢
名稱
電郵
主旨
內容
電郵通知 (必須輸入電郵)
驗證碼  Refresh

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike