08/20 HONDA CB750

  JMCA

日本進口車 2020年登記 0首車 最後期晶片鎖匙 歡迎交換

Price:
HK$78,800
HK$52,800
聯絡: JMCA
電話: 3488 3606

編號:110607
HONDA CB750 電單車
按圖放大
HONDA CB750 電單車
HONDA CB750 電單車
HONDA CB750 電單車
HONDA CB750 電單車
 
電單車用家報告 同類二手電單車 電單車價錢參考 供車計算相關零件
       
               
買家查詢
名稱
電郵
主旨
內容
電郵通知 (必須輸入電郵)
驗證碼  Refresh

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike