16/16 Kawasaki Z800

  刊登日期:2021/11/23
3字 18xxxKM 頭尾呔S22 正常使用痕跡 0速跌過一次 長泊室內

Price: HK$55,000


編號:111132
Kawasaki Z800 電單車
按圖放大
Kawasaki Z800 電單車
Kawasaki Z800 電單車
Kawasaki Z800 電單車
   
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike