11/21 HONDA CB300RA

  刊登日期:2021/11/30
CB300RA abs版,二手版費到2022/01,9成新,機器狀況超良好,外觀靚仔冇野要整,省油,車主換車,港島睇車,有意私聊,非誠勿擾

Price: HK$18,800


編號:111150
HONDA CB300RA 電單車
按圖放大
HONDA CB300RA 電單車
HONDA CB300RA 電單車
     
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算相關零件
Others PMJ Titanium 電單車
Others PMJ Titanium
HYPERPRO CB1000R  電單車
HYPERPRO CB1000R
HONDA Monkey 電單車
HONDA Monkey
 
               

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike