15/15 Kawasaki Ninja 300 (Ninja 300)

  順利車行
Price: HK$36,800
聯絡: 順利車行
電話: 27296209

編號:111219
Kawasaki Ninja 300 (Ninja 300) 電單車
按圖放大
Kawasaki Ninja 300 (Ninja 300) 電單車
Kawasaki Ninja 300 (Ninja 300) 電單車
Kawasaki Ninja 300 (Ninja 300) 電單車
Kawasaki Ninja 300 (Ninja 300) 電單車
 
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike