22/22 SYM 已售!!Jet 180 I ABS ,0手,行貨,仲有原廠保養

  美聯電單車服務有限公司
已售!!!!!!!!!!!!0手、行貨、2022年、3月落地
冇跌冇花,新車一樣,仲有原廠保養
見車必合
渣打,星展(DBS),永亨,大新,豐明,信用咭免息分期.
(渣打信用咭可供36個月分期)
或6至36期低息上會,
歡迎交換 高價收車

Price: 面議
聯絡: 美聯電單車服務有限公司
電話: 23803684
Email: mailuen@netvigator.com

編號:111591
SYM 已售!!Jet 180 I ABS ,0手,行貨,仲有原廠保養 電單車
按圖放大
SYM 已售!!Jet 180 I ABS ,0手,行貨,仲有原廠保養 電單車
SYM 已售!!Jet 180 I ABS ,0手,行貨,仲有原廠保養 電單車
SYM 已售!!Jet 180 I ABS ,0手,行貨,仲有原廠保養 電單車
   
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算相關零件
       
               

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike